Hoeveel wietplanten mag je nou eigenlijk hebben in Nederland?

Hoeveel wietplanten mag je in Nederland hebben?

In de media wordt Nederland vaak neergezet als een waar wietparadijs waar je onbeperkt wiet kunt aanschaffen en kunt roken. Vooral de hoofdstad Amsterdam is daarom ook uitermate populair bij toeristen die speciaal voor de koffieshops komen om een jointje te roken. Velen denken dan ook dat Nederland een zeer liberaal drugsbeleid heeft en dat wiet hier legaal is. Eigenlijk hebben de meeste mensen geen idee hoe het wetgeving rondom wiet in elkaar zit en wordt de officiële wet vaak verward met het zogenaamde gedoogbeleid waar Nederland beroemd om is. Ook rondom het kweken van wiet is veel onduidelijkheid door voornamelijk onwetendheid. We zien regelmatig in het nieuws dat huizen ontruimt worden wegens het illegaal kweken van wiet, terwijl aan de andere kant je gewoon een koffieshop kunt binnenlopen om wiet de kopen.

De Opiumwet in Nederland

In Nederland hebben we de Opiumwet. Deze Opiumwet is de officiële wet waar het Nederlandse drugsbeleid onder valt. De Opiumwet werd in 1919 ingevoerd nadat op een internationale conferentie in 1912 het Internationale Opiumverdrag werd opgesteld. Hierin werd bepaald dat landen beloofden om het misbruik van opium, morfine en cocaïne tegen te gaan. Tot de invoering van de Opiumwet had Nederland vanuit haar koloniale verleden met Nederlands-Indië nog grote economische belangen bij de handel van opium en cocaïne. Dit werd met de nieuwe Opiumwet min of meer aan banden gelegd. In de loop der jaren is de Opiumwet strenger geworden. Zo volgde er in 1953 een wijziging van de wet dat het bezit en de productie van cannabis strafbaar stelde en in 1966 werd LSD strafbaar gesteld. Volgens de officiële Opiumwet, is in tegenstelling wat veel mensen denken, cannabis nog steeds illegaal en strafbaar.

Het Nederlandse gedoogbeleid

Vanaf begin jaren 70 kwam er een experiment op gang voor het gedogen van verdovende middelen. Er werd in eerste instantie geen onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs, waardoor er niet enkel in cannabis, maar ook openlijk in harddrugs gehandeld werd. Dit werd in het gedoogbeleid aangepast in 1976, waarin besloten werd dat harddrugs strafbaar blijft en niet gedoogd zou worden. In de loop der jaren is het gedoogbeleid diverse malen aangepast, mede ook door de komst van nieuwe soorten drugs. Wat duidelijk vermeldt moet worden is dat het gedoogbeleid inzake cannabis niet is opgenomen in de Opiumwet. Volgens de Opiumwet blijft het bezit en de productie van cannabis strafbaar, maar is de essentie van het gedoogbeleid, dat strafvervolging niet plaatsvindt tot een maximale grens aan bezit en productie van cannabis.

Het gedoogbeleid over het aantal wietplanten dat men mag houden

Het Nederlandse gedoogbeleid stelt dat personen maximaal 5 gram cannabis bij zich mogen hebben. Daarnaast mogen personen volgens het gedoogbeleid maximaal 5 wietplanten in het bezit hebben, maar enkel voor eigen gebruik. Het vreemde aan het gedoogbeleid is, dat de verkoop van cannabis strafbaar blijft. Voor koffieshops gelden enkele strikte regels waar men aan moet houden, zodat verkoop wel gedoogd wordt. Zo mogen koffieshops een maximale handelsvoorraad houden van 500 gram, is verkoop aan minderjarigen strafbaar en mag maximaal 5 gram cannabis per persoon per dag aan iemand verkocht worden.

Problemen met houden aantal wietplanten

De gedoogregel van het in bezit hebben van maximaal 5 gram cannabis en het hebben van maximaal 5 wietplanten zijn tegenstrijdig met elkaar. Iedereen weet dat de oogst van 5 wietplanten vele malen meer kan zijn dan de toegestane hoeveelheid van 5 gram. Dit heeft dan ook al enkele malen tot rechtszaken geleidt. Na verschillende gerechtelijke uitspraken blijkt dat het houden van 5 wietplanten volledig gedoogd moet worden, mits de groei van de planten niet gestimuleerd is door kunstlicht, thermostaten en een afzuiginstallatie. Dan wordt het namelijk gezien als commerciële teelt en dat is wel strafbaar. Bij het hebben van 5 wietplanten in de tuin, zal wiet nooit zo tot ontwikkeling kunnen komen als bij commerciële kweek en zal dit gedoogd worden. Wel is het zo dat als politie langskomt, men de planten en de opbrengst moet afstaan om strafvervolging te voorkomen.